ACARSOY ENERJİ

ACARSOY ENERJİ Denizli Kombine Çevrim Santrali projesi tüm saha enstrümanları INC tarafından tedarik edildi.